ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ ГРОШІ?0627 44-05-59
горячая линия

Інформація для клієнтів ломбарду

Контакти: тел.+38(095)353-14-39 Нищета Олександр; тел.+38(095)353-14-38 Нищета Лариса

        **електронна пошта: nischeta0602@ukr.net**  

11 жовтня 2022 року зареєстровано рішення про припинення шляхом ліквідації ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" згідно протоколу загальних зборів учасників № 23 від 10 жовтня 2022 року. Вимоги кредиторів до Товариства приймаються з 12 жовтня 2022 року до 12 грудня 2022 року.

З 04 квітня 2022 року ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" оголосило простой підприємства до можливості відновити свою роботу згідно з наказом директора № 0404/1 від 04 квітня 2022 року і призупинило свою діяльність на невизничений термін у зв'язку з високим ризиком бойових дій в місті Бахмут Донецької області та евакуювалось із міста. Свою діяльність в іншому місті України ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" не здійснюватиме. Проценти за користування фінансовим кредитом з 04 квітня 2022 року не будуть нараховуватися згідно з наказом директора № 0404/2 від 04 квітня 2022 року.

Наказ про припинення нарахування процентів за договорами надання фінансового кредиту: 2023_03_22_155150_8815783ebc40d7bf0d683d9839c1d0df.pdf

Повне найменування фінансової установи: ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К". Код фінансової установи за ЄДРПОУ: 31279582. Місцезнаходження: Код території за КОАТУУ: 1410300000; 84500, Донецька область, Бахмутський район, м. Бахмут, вулиця Миру, будинок, 53. Фінансові послуги, що надаються фінансовою установою: надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Відомості про власників істотної участі ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К": Учасник Нищета Олександр Анатолійович: частка у статутному (складеному) капіталі становить 61%. Учасник Нищета Лариса Володимирівна: частка у статутному (складеному) капіталі становить 39%. Вищим керівним органом ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" є Загальні збори його Учасників. Учасниками Товариства є Нищета Олександр Анатолійович та Нищета Лариса Володимирівна. Виконавчим органом ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" є директор, який обирається Загальними зборами Учасників: директор Нищета Олександр Анатолійович. Відомості про відокремлені підрозділи фінансової установи: кількість відокремлених підрозділів: 0.

Відомості про державну реєстрацію ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" в Єдиному державному реєстрі, інформація щодо включення до Державного реєстру фінансових установ та інформація щодо наявності ліцензії

Дата державної реєстрації: 10.07.2001; дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань: 05.04.2005, 12541200000000267. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-осіб підприємців та громадських формувань від 15.12.2016: 2023_03_22_155150_b0d50476d0a37bd485ce7b4ba7f85b11.rtf

Інформація щодо включення до Державного реєстру фінансових установ: дата та номер рішення про видачу свідоцтва: 26.08.2004 № 2143, серія та номер свідоцтва: ЛД № 62.
Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи: :
2023_03_22_155150_5c00cfcdd452b4d99f340039905c76a8.rar

Ліцензія на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту: Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг № 1042 від 11.04.2017 року. 2023_03_22_155150_02d24f6bddfd11175f2742e5fe1bc5ca.rar
Статус ліцензії: чинна ліцензія

Відомості про структуру власності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К":

Відомості про остаточних ключових учасників: Відомості про власників істотної участі: Схематичне зображення структури власності:

Внутрішні правила надання фінансових та супутніх послуг ПОВНИМ ТОВАРИСТВОМ "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К", примірний договір про надання фінансового кредиту під заставу, плата за користування фінансовим кредитом та ціни на золото у виробах та брухті

Порядок надання фінансового кредиту регламентується договором про надання фінансового кредиту, який укладається з Позичальником/Заставодавцем, у відповідності до якого Кредитодавець надає Позичальнику фінансовий кредит (грошові кошти) готівкою під заставу ювелірних виробів із золота та брухту золота в розмірі, що не перевищує оціночну вартість застави на строк 30 днів, а Позичальник отримує фінансовий кредит та зобов'язується повернути отриманий фінансовий кредит, а також проценти за дні фактичного користування фінансовим кредитом у порядку та на умовах, визначених договором. Розмір процентів за користування фінансовим кредитом залежить від суми фінансового кредиту. Укладення договору про надання фінансового кредиту проводиться за наявності паспорту чи іншого документа, що посвідчує особу Позичальника, та ідентифікаційного номера або паспорта з відміткою про відсутність ідентифікаційного номеру Позичальника. Більш детально з порядком та умовами надання фінансового кредиту, платою за користування фінансовим кредитом та ціною на золото у виробах та брухті можна ознайомитись з документами, наведеними нижче.

Внутрішні правила надання фінансових послуг: 2023_03_22_155150_bdc33f78fcc09a69f8edcd2cbd269c92.rar

Примірний договір про надання фінансового кредиту під заставу: 2023_03_22_155150_4386a0864bdcb990ff6617eb9cd6b5cf.PDF

Плата за користування фінансовим кредитом: 2023_03_22_155150_57f28983b7701e4194005a5e205087c3.rar

Прейскурант цін: 2023_03_22_155150_6a7fa2414abebf0922c2f9297100fc29.PDF

Інформація щодо захисту прав споживачів фінансових послуг

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба)

Гаряча лінія: +38(044)364-77-80, +38(050)230-04-28

Адреса: 01001, м. Київ, вул. Б.Грінченка,1

Головне управління Держпродспоживслужби у Донецькій області

Гаряча лінія: +38(0629)51-20-41

e-mail: info@dndpss.gov.ua

Адреса: 87534, м. Маріуполь, вул. Гризодубової,3

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо небанківських фінансових установ, у тому числі ломбардів

Національний банк України (НБУ)

Телефон: 0(800)505-240, дзвінки безкоштовні

e-mail: nbu@bank.gov.ua

сайт: bank.gov.ua

Адреса: 01601, м. Київ, вул. Інститутська,9

Режим роботи: Понеділок-четвер: з 9:00 до 18:00 П"ятниця: з 9:00 до 16:45

Споживач фінансових послуг ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К" може звернутися в будь-який час згідно графіка роботи ломбарду до уповноваженого співробітника фінансової установи з питань захисту прав споживачів. Для цього споживач може звернутися у місце надання послуг за адресою: м. Бахмут, вул. Миру, буд.53, зателефонувати по телефону: +38(0627)44-05-59 або надіслати звернення в довільній формі на електронну пошту ломбарду: nischeta0602@ukr.net.

Якщо питання, з яким звернувся споживач фінансових послуг до ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К", не було вирішено, то клієнт може звернутися до Національного банку України за контактами, вказаними вище. Вся інформація з питань звернення до НБУ надана на сайті: bank.gov.ua на вкладці "Захист прав споживачів" (верхня частина сайту). Для подання звернення до НБУ потрібно зайти на сайт bank.gov.ua - вкладка "Захист прав споживачів" - "Подати звернення" ("Звернення громадян").

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості

Порядок взаємодії із споживачем фінансових послуг при врегулюванні простроченої заборгованості: 2023_03_22_155150_8bbbb3da61cc2a2aae0b15beebbb2241.PDF

Порядок відступлення права вимоги за договором фінансового кредиту новому кредитодавцю: кредитодавець (ПТ "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К") не передає іншій фізичній або юридичній особі свої права кредитора за правочином відступлення права вимоги за договором надання фінансового кредиту.

Умови, за яких кредитодавець розпочинає діяльність із врегулювання простроченої заборгованості: у разі неповернення фінансового кредиту на дату, зазначену в договорі надання фінансового кредиту, якщо позичальник усно звернеться до кредитодавця з проханням надати відстрочку для повернення фінансового кредиту та (або) сплати процентів за користування фінансовим кредитом.

Порядок і спосіб погашення простроченої заборгованості: а) за згодою сторін між кредитодавцем та позичальником останньому може бути надана відстрочка для повернення фінансового кредиту та (або) сплати процентів за користування фінансовим кредитом на строк більше 7 (семи) календарних днів, при цьому проценти сплачуються за весь період відстрочки. За час відстрочки пеня та штрафні санкції не застосовуються, а вноситься плата згідно пункту 4 договору надання фінансового кредиту, а саме: "За користування фінансовим кредитом позичальник вносить процент у розмірі% від суми фінансового кредиту за кожний день користування, що відповідає% річних" (розмір процентів застосовується згідно плати за користування фінансовим кредитом, пункт 5.4 "Внутрішніх правил надання фінансових та супутніх послуг ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К"; б) позичальник (заставодавець) несе відповідальність за порушення строку повернення фінансового кредиту майном, яке передане ним під заставу. У разі неповернення фінансового кредиту на дату, зазначену в договорі, та в період відстрочки, кредитодавець (заставоутримувач) компенсує свої збитки шляхом продажу предмету застави згідно чинного законодавства (продаж до Державної скарбниці Національного банку України не викуплених з під застави ювелірних виробів та (або) брухту із золота), при цьому договір припиняє свою дію. Зобов'язання позичальника обмежуються вартістю предмета застави.

Річна фінансова звітність (відомості про фінансові показники діяльності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД НИЩЕТА І К")

З річною фінансовою звітністю разом з аудиторським висновком (звітом незалежного аудитора) можна ознайомитись на вкладці: "Звітність".

Журнал обліку операцій на веб-сайті

Журнал обліку операцій на веб-сайті: 2023_03_22_155150_019b205053af2b700d04db979f59cb4a.docx